Välkommen till Ekplantans förskola

Förskolan med de små barngrupperna

Ekplantans förskola är ett etablerat och välskött föräldrakooperativ beläget i lugn miljö i Svartbäcken i Uppsala. Våra öppettider är 07:15 – 17:15.

Vår profil är musiskt lärande och normkritiskt tänkande.

Förskolans utbildning präglas av våra små barngrupper, hög personaltäthet och ett stort engagemang från vårdnadshavare.

Barngruppen består av 26 barn i åldern ett till sex år. Personalgruppen består av rektor/förskollärare, två förskollärare och två barnskötare. Vi har två avdelningar på förskolan, Eken respektive Plantan. Tillsammans bildar vi förskolan EKPLANTAN.