Ekplantan - ett föräldrakooperativ

Ekplantan drivs som ett föräldrakooperativ. Alla familjer med barn på Ekplantan är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Driftsformen innebär att du som vårdnadshavare får en större insyn i ditt barns dagliga verksamhet och du har en chans att påverka utformningen av verksamheten i och med att du som förälder är personalens arbetsgivare.

Som vårdnadshavare på Ekplantan medverkar du också aktivt i driften av förskolan på olika sätt. Som vårdnadshavare ska du vara beredd på att sitta i styrelsen, vara medlem i en arbetsgrupp, utföra städ samt delta på fixardagar och vara ”onsdagsvakt” när pedagogerna har arbetsplatsträff (APT). Då förskolans styrelse består av föräldrar, förväntas det att alla familjer är representerade i styrelsen under en mandatperiod under sitt barns förskolevistelse hos oss på Ekplantan. Samarbetet mellan styrelsen och personalgruppen är gott och vi har fullt förtroende gentemot varandra.

Vill du ha mer information om vad det innebär att vara förälder på Ekplantan, kontakta oss så förmedlar vi kontakt med någon i styrelsen. styrelsen@ekplantan.org

För de senaste direktiven för öppettider för förskolor i Uppsala kommun, klicka på följande länk .