Hur får vi plats på ekplantan?

För att ditt barn ska få plats på Ekplantan krävs att han eller hon är placerad i den kommunala barnomsorgskön i Uppsala kommun. När du väljer placering, ange Ekplantan som förstahandsval.

För anmälan till barnomsorgskö eller för upplysningar om avgifter, placeringsregler etc., kontakta Barnomsorgsadministrationen på Uppsala kommun, tfn 018-727 00 00.

Läs mer om hur man ansöker om plats på Uppsala kommuns hemsida .

På kommunens hemsida finns också blanketter för plats i barnomsorgskö och ansökan om plats på förskolan och liknande.

Slutligen, på kommunens Hitta & jämför-sida kan du jämföra oss med andra förskolor i Uppsala kommun