Vi arbetar på Ekplantan

Margareta Eriksson Margareta Eriksson
Rektor, förskollärare, diplomerad sagopedagog
Therése Karlsson Therése Karlsson
Förskollärare
Isabella Gidlund Isabelle Gidlund
Förskollärare

Föräldraledig
Anna-Lena Säfström Anna-Lena Säfström
Vikarie för Isabelle Gidlund
Susanne Lassi Susanne Lassi
Barnskötare
Monika Andersson Monika Andersson
Barnskötare, diplomerad sagopedagog

Fortbildning

 • Heldagsutbildning: De yngsta barnens introduktion (vt2021)
 • Hjärt- och lungräddningskurs (ht 2021)
 • Brandsäkerhet med praktiskt släckningsarbete (ht 2021)
 • Leka och lära språk ute (vt 2020)
 • Ergonomiutbildning (ht 2020)
 • De yngsta barnen i förskolan (ht 2020)
 • Strukturerade språklekar (ht 2020)
 • Heldagskonferens; 1-2 åringar i förskolan (ht 2019)
 • "Vem gör vad i förskolan? Och hur?
  Om undervisning och utbildning i förskolan enligt Lpfö 18" (ht 2019)
 • Föreläsning "Språkstimulera mera" (vt 2019)
 • Lågaffektivt bemötande (vt 2019)
 • Den digitala förskolan (vt 2019)
 • Föreläsning "Flerstämmig undervisning och sambedömning i förskolan" (ht 2018)
 • Föreläsning "Stora pojkar gråter också" Normkritik (ht 2018)
 • Heldagskonferens i Stockholm med flera föreläsningar riktade till förskola kring bland annat förskolans digitala lärmiljöer, utbildning och undervisningsbegrepp, "Stopp min kropp", genus och normkritik samt omsorgsbegreppet (ht 2018)
 • Föreläsning "Kreativ undervisning där fakta och fantasi möts"
 • Utbildning/kurs i "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation" TAKK (ht-2018)
 • Hjärt- och lungräddningskurs (ht 2018)