Vi arbetar på Ekplantan

Margareta Eriksson Margareta Eriksson
Rektor, förskollärare, diplomerad sagopedagog
Therése Karlsson Therése Karlsson
Förskollärare
Isabella Gidlund Isabelle Gidlund
Förskollärare
Susanne Lassi Susanne Lassi
Barnskötare
Monika Andersson Monika Andersson
Barnskötare, diplomerad sagopedagog

Fortbildning

 • Heldagskonferens; 1-2 åringar i förskolan (ht 2019)
 • "Vem gör vad i förskolan? Och hur?
  Om undervisning och utbildning i förskolan enligt Lpfö 18" (ht 2019)
 • Föreläsning "Språkstimulera mera" (vt 2019)
 • Lågaffektivt bemötande (vt 2019)
 • Den digitala förskolan (vt 2019)
 • Föreläsning "Flerstämmig undervisning och sambedömning i förskolan" (ht 2018)
 • Föreläsning "Stora pojkar gråter också" Normkritik (ht 2018)
 • Heldagskonferens i Stockholm med flera föreläsningar riktade till förskola kring bland annat förskolans digitala lärmiljöer, utbildning och undervisningsbegrepp, "Stopp min kropp", genus och normkritik samt omsorgsbegreppet (ht 2018)
 • Föreläsning "Kreativ undervisning där fakta och fantasi möts"
 • Utbildning/kurs i "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation" TAKK (ht-2018)
 • Hjärt- och lungräddningskurs (ht 2018)
 • Kom igång med lek och kommunikation, tidiga insatser kring kommunikation och lek för små barn (vt 2018)
 • Hjärt- och lungräddningskurs (vt 2018)
 • Studiebesök/föreläsning IKT, läromiljöer, och pedagogisk dokumentation på Von Bahrs förskola (ht 2017)
 • Studiebesök om Barnkonventionen på förskolan Sjumilaskogen (ht 2017)
 • Heldagskonferens i Stockholm med flera föreläsningar riktade till förskola kring bland annat särbegåvning, utemiljö, högkänslighet och kvalitetssäkring (ht 2017)
 • Kurs i Sagolik rytmik (ht 2017)
 • Hjärt- och lungräddning (vt 2017)
 • Grundläggande brandskydd med praktisk brandsläckning (vt 2017)